Gode relationer
skaber hele
mennesker
Header

Struktureret familiebehandling

På Fonden Tårnvej tilbyder vi struktureret familiebehandling i 6 trin. Til dette har vi etableret et team af terapeuter og en dertilhørende supervisor.

Struktureret familiebehandling er en indsats målrettet familier med unge i alderen 12-17 år, som har udadreagerende adfærd og/eller er i høj risiko for at begå kriminalitet samt misbruge stoffer. De unge kan være hjemmeboende såvel som anbragte.

Metoden tager udgangspunkt i adfærdsterapi i gennemsnitlig 9 måneder og målet er at mindske risikoen for anbringelser, og ved anbragte unge er metoden virkningsfuld i forhold til at mindske risikoen for sammenbrud i anbringelsen samt fokus på at skabe rammerne og forudsætninger for hjemgivelse af den unge til familien. Struktureret familiebehandling tager udgangspunkt i forskning og WHO's definition af alvorlige adfærdsproblemer; Alvorlige adfærdsproblemer er en vedvarende dyssocial, agressiv eller udfordrende adfærd med klare brud på sociale forventninger og normer i forhold til alder.

Alvorlige adfærdsproblemer betegnes som følgende:

 • Grusomhed mod menesker eller dyr
 • Slåskampe
 • Trang til at ødelægge ting
 • Tyveri
 • Pjækkeri fra skole
 • Stikker af
 • Raserianfald
 • Misbrug af rusmidler.

Struktureret familieterapi tager derfor afsæt i følgende parametre:

 • Historik med problemadfærd fra tidlig alder
 • Antisocialt personlighedsmønster
 • Holdninger som støtter stofmisbrug, vold, kriminalitet, etc.
 • Antisociale venner, isolation fra prosociale venner
 • Dårlige familieforhold
 • Misbrug
 • Problemer med skole/arbejde
 • Manglende fritidsaktiviteter

Ud fra dette følges en nøje tilrettelagt indsats og supervison. Indsatsen har det primære formål at fremme forældrefærdigheder som en forudsætning for at forbedre relationen til den unge, og derved øge den unges positive udvikling og mindske den antisociale adfærd.